Gdzie na randk? w Krakowie?
Krak?w

Gdzie na randk? w Krakowie?

Kraków oprócz historycznej cz??ci jest równie? bardzo urokliwym oraz romantycznym miastem. Wiele uliczek, knajpek czy lokalizacji idealnie nadaje si? na randk?. Niezale?nie od tego, czy mieszkamy w Krakowie na sta?e, czy chcemy do niego przyjecha?, warto zwróci? uwag? na kilka lokalizacji, które z pewno?ci? idealnie nadaj? si? na romantyczny spacer. Poni?ej podpowiadamy, gdzie w Krakowie warto zabra? ukochan? lub ukochanego.

Gdzie na randk? w Krakowie?

 

Floria?ska i Krakowskie uliczki

Pierwszym miejscem na randk? w Krakowie s? same jego uliczki. Spaceruj?c nimi np. na Starym Mie?cie, w ka?dej chwili mo?emy wej?? do jednej z wielu restauracji. Randka taka nie b?dzie mia?a sztywnego harmonogramu i umo?liwi p?ynne rozwijanie si? sytuacji. Sam spacer po Krakowskich uliczkach szczególnie w letnie wieczory jest niepowtarzalnym prze?yciem. Zwie?czenie spaceru kolacj? przy ?wiecach b?dzie strza?em w dziesi?tk?.

Ogród Botaniczny

Kolejnym miejscem, jakie mo?emy wybra? na randk? w Krakowie jest... ogród botaniczny. Cho? trudno w to uwierzy? znajduje si? on w centrum miasta. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiello?skiego jest spokojnym i urokliwym miejscem pe?nym zieleni. Znajduj? si? tam tak?e ?awki, na których mo?emy sp?dzi? czas. Jest to bardzo dobry wybór, je?li nasz partner lubi natur? lub chcemy oderwa? si? od miejskiego zgie?ku.

Krakowskie Zoo

Jednym z najbardziej nietypowych miejsc na randk? w Krakowie jest z oo. Cho? nie jest to pierwsza lokalizacja, która przyjdzie na my?l, obmy?laj?c plany randki, w tym miejscu mo?emy sp?dzi? czas niezwykle oryginalnie. Znajdziemy tam ok. 260 gatunków zwierz?t. Przyjemne sp?dzanie czasu ze zwierz?tami z pewno?ci? b?dzie czasem udanym, w którym prócz spotkania mi?o sp?dzimy czas..

Kopce w Krakowie

Niezwykle romantycznym miejscem, w które mo?emy wybra? si? na randk? w Krakowie, s? liczne kopce. Kraków posiada ich kilka np. Ko?ciuszki czy Krakusa i Wandy. Wej?cie na nie gwarantuje nam niezwykle urokliwe widoki Krakowa - szczególnie wieczorem. Kopce s? zlokalizowane w ró?nych cz??ciach miasta, dlatego te? dotarcie do nich nie powinno by? problematyczne. Zjedzenie zabranej ze sob? kolacji w takim miejscu b?dzie niezapomnianym prze?yciem.

Zobacz wi?cej podobnych post?w