Studia psychologiczne
Nauka i edukacja

Studia psychologiczne

Osoby, które stoją u progu wyboru kierunku dalszej ścieżki edukacyjnej często biorą pod uwagę kierunek psychologiczny. Szczególnie -studia psychologia - dotyczą osób, które lubią wspierać innych nie tylko w rozwoju osobistym, ale też zawodowym. Coraz częściej psychologia zajmuje istotne miejsce w biznesie, bez znajomości różnych mechanizmów, panujących wśród klientów, pracowników czy całych korporacji trudno zdobyć jakiekolwiek sukcesy. Coraz częściej uczelnie kładą nacisk na praktyczny aspekt nauczania tego kierunku. Do takiej niewątpliwie należy Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, w której zapisy zaczynają się już w kwietniu.

Studia psychologia – dlaczego warto?

Warto wspomnieć, że studia psychologia coraz częściej opierają się na praktycznym zastosowaniu, dzięki czerpaniu z doświadczenia wybitnych dydaktyków i praktyków, którzy przekazują wiedzę, umiejętności i konieczne kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym rynku pracy. Coraz częściej plany studiów wzbogacane są o przedmioty, które uposażają o wiedzę interdyscyplinarną, która umożliwia nie tylko pracę z ludźmi, ale i zarządzanie firmą, analizę danych i dokonywanie promocji czy rozwoju danego przedsiębiorstwa. Studiowanie psychologii w dzisiejszych czasach nabiera nieco nowoczesnego kierunku.

Studia psychologiczne

Zalety psychologii

Jak już wspomniano psychologia coraz częściej dąży do interdyscyplinarności, łącząc się z naukami społecznymi, ekonomicznymi czy medycznymi. Współczesna psychologia skoncentrowana jest na wiedzy praktycznej, która wzbudza zainteresowanie wśród przyszłych pracodawców. Często zajęcia prowadzone są przez praktyków, co jest ogromną zaletą dla studentów, gdyż mogą uczyć się na ich realnym doświadczeniu, a nie na wyobrażeniach. Nauczanie psychologii coraz częściej oparte jest o aktywne metody nauczania, które sprawiają, że studenci szybciej się uczą i mają z tym pozytywne skojarzenia. W planie nauczania znajduje się osobny obszar dla psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu. Występują różne szkolenia z coachingu czy mentoringu oraz możliwości uzyskania kompetencji w zakresie pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania, efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, komunikacji bez przemocy, twórczego myślenia oraz kreatywnych technik rozwiązywania problemów. Ogromne ważne dla studentów są praktyki studenckie, które odbywają się w różnych organizacjach specjalizujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucjach społecznych rynku pracy czy innych organizacjach pozarządowych i firmach biznesowych.

Gdzie można pracować po ukończeniu psychologii?

Bardzo ważnym pytaniem jakie zadają sobie młodzi maturzyści jest to, gdzie można pracować po ukończeniu studiów psychologicznych. Do takich miejsc można zaliczyć instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.); urzędy pracy i biura karier; firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój; centra psychoterapii i rozwoju; działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm; firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe oraz przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

 

 

 

Zobacz więcej podobnych postów