Kierunek Mikroelektronika – uczelnia, typ studiów i perspektywy zawodowe
Nauka i edukacja

Kierunek Mikroelektronika – uczelnia, typ studiów i perspektywy zawodowe

Według raportu „Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030” mikroelektronika zajmuje 5 miejsce na liście dziedzin, mających strategiczne znaczenie dla przemysłu polskiego. W ciągu 20 najbliższych lat mamy szansę na zdobycie w tej dyscyplinie sporej przewagi konkurencyjnej. A to wiąże się z szerokimi perspektywami zawodowymi. Ponieważ potrzebni będą specjaliści, posiadający niezbędną w tym zakresie wiedzę. Najlepszą drogą do jej zdobycia, są studia na AGH.

Mikroelektronika na AGH – studiuj w Krakowie

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Nie ma zatem w tym nic dziwnego, że oferuje tak perspektywiczny i ważny dla krajowej gospodarki kierunek, jakim jest Mikroelektronika w Technice i Medycynie. Ogólnie mikroelektronika jest dzisiaj niezwykle ważną dziedziną elektroniki, obejmującą swoim zakresem budowę i funkcjonowanie miniaturowych urządzeń oraz systemów elektronicznych.

Wybierając studia Mikroelektronika na AGH mamy gwarancje zdobycia pełnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, dostępu do nowoczesnych laboratoriów i zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego, a także udział w międzynarodowych programach naukowych. Co istotne, naukowcy z AGH opracowują nowe rozwiązania i produkty z zakresu nanotechnologii, które są wykorzystywane przez firmy posiadające zasięg międzynarodowy. A także współpracują z takimi ośrodkami badawczymi jak CERN, FAIR, Riken, INFN czy Fermilab.

Kierunek Mikroelektronika – uczelnia, typ studiów i perspektywy zawodowe

Studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie realizowany jest na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, uczelni AGH. Aktualnie oferowane są studia w trybie stacjonarnym I stopnia i II stopnia. Studia pierwszego stopnia pozwalają uzyskać tytuł inżyniera. Ukończenie studiów drugiego stopnia oznacza otrzymanie tytułu magistra inżyniera – więcej informacji na temat programu studiów można przeczytać na mikroelektronika uczelnia. A jak przedstawiają się zawodowe perspektywy po studiach na mikroelektronice?

Mikroelektronika w Technice i Medycynie – kariera

Jak na samym początku wspomniano, kierunek ten pozwala wykonywać pracę, na którą w najbliższych dwudziestu latach będzie duży popyt. To jednak nie wszystko. Specjaliści mikroelektroniki są równie cenni na rynku zagranicznym. Po skończeniu studiów można wykonywać zarówno prace badawcze, w różnych centrach naukowych, jak i pracować dla różnych firm i korporacji z branży nanotechnologii i mikroelektroniki – w tym branż medycznych, elektroenergetycznych, samochodowych czy przemysłowych.

Pomocny w odnalezieniu się na rynku pracy świeżym absolwentom, jest również Klub przedsiębiorcy AGH, który opiera się na organizacji programów stażowych i praktyk w firmach należących do absolwentów uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzi również szereg międzynarodowych programów stypendialnych, które umożliwiają współpracę naukową z uczelniami z różnych krajów. A to również sprzyja nawiązywaniu kontaktów biznesowych i budowaniu swojej pozycji zawodowej.

Zobacz więcej podobnych postów