Sposoby na efektywne zapamiętywanie
Nauka i edukacja

Sposoby na efektywne zapamiętywanie

Metod na lepsze zapamiętywanie i bardziej efektywną naukę jest całe mnóstwo. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wystarczy zwracać uwagę na detale. Znaczenie ma na przykład czas odpoczynku, to na czym skupia się wzrok podczas nauki, a nawet przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

Sposoby na efektywne zapamiętywanie

Najbardziej popularne metody skutecznej nauki

Każdy nauczyciel wymaga zapamiętywania materiałów dydaktycznych. Na tej podstawie wystawia się przecież oceny w szkołach. Prawdą jest, że osoby, które szybciej zapamiętują są najlepszymi uczniami. Wiele osób większość wiedzy wynosi z zajęć, a nie samodzielnej nauki w domu. Co ciekawe każdy może objąć najlepszą dla siebie taktykę pochłaniania wiedzy. Liczy się tylko szybkość zapamiętywania, ale przede wszystkim czas, na jaki dane te pozostają w głowie. Pierwszym krokiem do osiągnięcia celu jest kilkukrotne powtarzanie. Zaniedbanie tej czynności spowoduje, że nawet na pozór proste informacje ulatują z pamięci. Mózg uznaje je bowiem za całkowicie zbędne. Natomiast powtarzanie przez określony czas przeczytanej treści, czy obejrzanego materiału spowoduje, że nawet po pewnym czasie będzie się to pamiętało.

Kolejne metody zapamiętywania

Często w nauce pomocne jest powtarzanie danego materiału na głos, najlepiej skierować te słowa do kogoś. Warunkiem skuteczności nie jest nawet to, czy osoba trzecia jest aktywnym słuchaczem. Potwierdzają to pewne badania, którymi warto się  zasugerować. Jeżeli nie ma możliwości kierować słów do innej osoby, pomocne jest robienie odręcznych notatek. Powodem, dla którego nie powinny to być zapiski komputerowe jest szybkość ich sporządzania. Tylko podczas pisania ręcznego człowiek wie, że musi wyłapać tylko najważniejsze kwestie. Wiele zdań pisze się wówczas własnymi słowami, dzięki czemu łatwiej je zapamiętać. Kolejną ważną zasadą jest dbanie o robienie sobie przerw w trakcie nauki, który poświęci się na utrwalenie i lepsze zapamiętanie materiału. Wskazuje się, że wystarczające są nawet 10 minutowe przerwy.

Zobacz więcej podobnych postów