Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczniów do szkół
Nauka i edukacja

Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczniów do szkół

Mimo, iż wakacje zbliżają się coraz bardziej to losy edukacji stacjonarnej nadal pozostają niejasne. Pewność mają jedynie maturzyści, którzy rok szkolny kończą 30 kwietnia. Pozostałe klasy nadal pozostają w niewiedzy, tracąc powoli już nadzieję na powrót do szkół. Edukacja w trybie zdalnym odcisnęła ogromne piętno na wiedzy uczniów, którzy przez tyle miesięcy nie mieli możliwości kontaktu z własnymi nauczycielami. W mediach pojawiają się nawet głosy o powtórzeniu roku szkolnego czy skróceniu czasu trwania wakacji. Minister edukacji uspokaja jednak, że na razie nie planuje wdrożyć takich rozwiązań.

Powrót wszystkich uczniów do szkół – kiedy?

Od poniedziałku dzieci, chodzące do oddziałów przedszkolnych mogły wrócić do chodzenia do szkoły w trybie stacjonarnym. Jeśli sytuacja pandemiczna się ustabilizuje to prawdopodobnie w kolejnym tygodniu do szkół powrócą uczniowie klas I-III. Minister edukacji jasno zaznacza, że nie planuje wdrożenia konieczności powtórzenia roku szkolnego przez uczniów. Ma dla nich inną alternatywę w postaci 250 milionów zł na programy wspierające uczniów zwłaszcza w zakresie merytorycznym. Minister powtarza niejednokrotnie, iż powrót uczniów do szkół jest priorytetem, jednakże na luzowanie obostrzeń ma wpływ obecna sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach Polski. Przemysław Czarnek nie wyklucza natomiast scenariusza związanego z rejonizacją.

Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczniów do szkół

Sytuacja dotycząca nauczania zdalnego w Polsce

Obecnie nauczanie zdalne zostało przedłużone do 25 kwietnia i dotyczy ono uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i powyżej podstawowych. Po feriach zimowych do szkół powrócili uczniowie klas I-III, jednakże nawrót kolejnej fali spowodował, że 22 marca i Ci uczniowie musieli powrócić na nauczanie zdalne. Pozostali uczniowie na nauczaniu zdalnym przebywają od zeszłego roku kalendarzowego, a dokładnie od 26 października 2020 roku. To jak będzie wyglądała sytuacja związana z powrotem do szkół zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej. Jej poprawa będzie miała wpływ na luzowanie obostrzeń rządu.

 

Zobacz więcej podobnych postów