Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian?
Kraków

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian?

Każde mieszkanie wybierane jest z myślą o tym, że przebywanie w jego wnętrzach będzie przyjemne i komfortowe. Na to wpływa nie tylko otoczenie czy domowa atmosfera, lecz również czynniki techniczne. Własne mieszkanie powinno być oazą spokoju, dlatego jednym z niezbędnych elementów powinna być dobra izolacja akustyczna. Jak zadbać o ciszę w swoich czterech ścianach?

Na etapie budowy

Domownicy poczują komfort wówczas, gdy będą mogli w spokoju i ciszy uczyć się, pracować czy wypoczywać w odpowiednich warunkach. Kwestia ta jest ważna zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i przy budowie domu wolnostojącego. W każdym z tych budynków niezwykle istotne jest, by drgania wywołane hałasem rozchodziły się możliwie jak najłagodniej. Czynniki te należy wziąć pod uwagę już na etapie projektowania domu. Działania te powinien podjąć inwestor, który wykonując projekt, musi pamiętać nie tylko o kwestiach bezpieczeństwa czy efektywności energetycznej, lecz także o izolacji akustycznej.

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian?

Dźwięki powodujące hałas

Izolacyjność akustyczna polega na skutecznym blokowaniu przenoszenia się dźwięku pomiędzy pomieszczeniami, które ze sobą sąsiadują. Warto wiedzieć, że w budownictwie wyróżnia się i stosuje dwa terminy określające rodzaj dźwięku:

  • Dźwięk powietrzny

Tego typu dźwięki mają swoje źródło zarówno w pracy urządzeń domowych, jak i w rozmowach domowników czy słuchanej muzyce. Dźwięk powietrzny może przedostawać się z zewnątrz, a także z jednego pomieszczenia do drugiego. Czynniki decydujące o tym, jaką ilość decybeli będzie w stanie skutecznie stłumić przegroda, określa się mianem wskaźników RA1 i RA2. Warto w tym miejscu nadmienić, że im wyższy jest wskaźnik, tym efektywniejsza izolacyjność akustyczna pomieszczenia.

  • Dźwięk uderzeniowy

Zgodnie z nazwą, chodzi tutaj o dźwięki związane z chodzeniem po domowym podłożu, przesuwanie mebli czy moment upadku cięższych rzeczy na podłogę. Zazwyczaj każdy z powyższych przedostaje się do pomieszczenia znajdującego się piętro niżej i może być dość uciążliwy dla osób w nim przebywających. W przypadku dźwięku uderzeniowego wskaźnik określający izolacyjność akustyczną określany jest wskaźnikiem L’n. Im niższy jest ten wskaźnik, tym efektywniejsza będzie izolacyjność akustyczna pomieszczenia.

Jak zadbać o ciszę?

O tym, jaką izolacyjność akustyczną będzie mieć dom, decyduje przede wszystkim jego lokalizacja. Na etapie wybierania działki warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli oszacować odległość od autostrad czy lotniska.

Na odpowiednią izolację akustyczną największy wpływ ma dobór materiałów. Przegrody o odpowiedniej konstrukcji powinny składać się z wysokiej jakości surowców, w większości przypadków niezbędne jest zastosowanie dylatacji oraz odpowiedniego połączenia ścian i stropów.

Warto wiedzieć, że dobrze zastosowany materiał to nie tylko komfort użytkowania domu, lecz także ochrona przed pożarem. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w artykule znajdującym się na stronie elewacyjni.pl.

Zobacz więcej podobnych postów