Kierunek automatyka - co można zyskać?
Nauka i edukacja

Kierunek automatyka - co można zyskać?

Wybór kierunku studiów jest ogromnym wyzwaniem dla młodego człowieka, ważne jest uwzględnienie kilku czynników uzasadniających ostateczny wybór. Pierwszym są oczywiście zainteresowania, nie ma sensu decydować się na kształcenie w dziedzinie, która może bardzo szybko się znudzić. Absolwent szkoły średniej może wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi lub niestacjonarnymi. W przypadku pierwszych zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia, studia niestacjonarne mają zaplanowane zjazdy weekendowe. Drugie rozwiązanie jest najczęściej wybierane przez osoby podejmujące jednocześnie pracę zarobkową.

Co najczęściej wybierają studenci?

Kierunek automatyka jest bardzo częstym wyborem młodych osób, bezpośrednio po szkole średniej. Plan nauczania obejmuje wiele kwestii technicznych, dlatego jeżeli absolwent interesuje się różnymi systemami technicznymi i procesami z nimi związanymi decyduje się na ten kierunek. Na zajęciach zdobywane jest wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, ale to ta druga przynosi znacznie więcej satysfakcji. Kierunek automatyka został uruchomiony między innymi na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Studenci doceniają nowoczesne metody nauczania, dzięki którym frekwencja na wykładach i ćwiczeniach jest wysoka. Wszelkie układy i systemy automatyczne są wykorzystywane niemal w każdej dziedzinie współczesnego życia, dlatego rośnie zainteresowanie nimi na wielu płaszczyznach. Dodatkową korzyścią z podjęcia nauki na kierunku automatyka jest dynamiczny rozwój rynku pracy w tej dziedzinie. Duże firmy poszukują nowych pracowników na odpowiedzialne stanowiska, najlepiej ludzi młodych, których cechuje chęć dążenia do nieustannego rozwoju. Rozpoczęcie stażu oraz wykazanie się dużą wiedzą może spowodować rozpoczęcie stałej pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Kierunek automatyka - co można zyskać?

Kierunek automatyka – gdzie szukać zatrudnienia?

Ponieważ kierunek automatyka jest stricte techniczny, to jego ukończenie otwiera drzwi do podjęcia zatrudnienia w wielu dużych firmach. Większość z nich to korporacje, które stawiają na absolwentów takich kierunków, po których zdobyta wiedza może wpłynąć na rozwój całej firmy. Zatrudnienie można znaleźć w firmach z branż projektowych, urządzeń i systemów automatycznych. Specjaliści są poszukiwani również do spółek, w których podejmuje się współpracę międzynarodową w ramach tworzenia nowoczesnych i niezawodnych systemów informatycznych. Kończą kierunek automatyka można również rozpocząć pracę w charakterze wykładowcy na krajowych i zagranicznych uczelniach technicznych. Ogromna wiedza pozyskana na zajęciach teoretycznych i praktycznych może pomóc w osiągnięciu wielu sukcesów zawodowych. Ścieżkę swojej kariery zawodowej określa się wstępnie poprzez wybór jednej z dwóch specjalności II stopnia studiów. Do wyboru w Akademii Górniczo-Hutniczej pozostają komputerowe systemy sterowania oraz informatyka w sterowaniu i zarządzaniu. W zakresie każdego z wyżej wymienionych kierunków pozostają zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Zobacz więcej podobnych postów