Pomysły na zagospodarowanie dworku Badenich
Kraków

Pomysły na zagospodarowanie dworku Badenich

Od dłuższego już czasu toczą się rozmowy na temat zagospodarowania dworu Badenich w Wadowie. Okoliczni mieszkańcy mają kilka pomysłów – klubokawiarnia, miejsce integracji sąsiedzkiej oraz strefa relaksu i rozrywki dla całych rodzin. Co zostanie finalnie zrealizowane?

Pomysły na zagospodarowanie dworku Badenich

Konsultacje społeczne

Osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie są bardzo zaangażowane w zagospodarowanie terenu dworku. Dobrze to o nich świadczy, w końcu są częścią lokalnej społeczności i chcą mieć wpływ na wygląd najbliższego otoczenia. Przeprowadzono ankiety, w których każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć. Zadano jedno, ale konkretne pytanie – o cel przeznaczenia budynku dworu w sposób służący wszystkim mieszkańcom. Blisko połowa stawiało na miejsca rozrywki młodzieży i dorosłych. 25% ankietowanych chciałoby zobaczyć klub seniora, bibliotekę lub kluby zrzeszające rodziców. Najrzadziej pojawiały się propozycje aptek, żłobków i przedszkoli. Zdania mieszkańców są podzielone, ale wyraźnie widać, które pomysły mają więcej zwolenników.

Co zrobić z terenem wokół dworu?

Niemniej ważny jest teren wokół dworku, w tym przypadku najczęściej pojawiały się głosy, aby znalazła się tam strefa aktywności fizycznej. Ponadto społeczność chętnie widziałaby tam miejsce relaksu i rozrywki. Zgodnie z zarządzeniem konserwatora zabytków rozpoczęły się prace dążące do znaczącej poprawy stanu ogólnego obiektu. W ramach prac zabezpieczono dach przed przeciekaniem, zadbano również o izolację poziomą fundamentów. Poza tym miało miejsce remont schodów – ze względów wizualnych i bezpieczeństwa. Obiekt zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej w 2023 roku, sam remont ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Jeżeli chodzi o lokalizację dworku, to znajduje się on przy ul. Glinik 63, został wzniesiony w 1874 roku. Zamawiającym był Józef Badeni, który był ówczesnym właścicielem wsi Wadów. Z uwagi na fakt, że wraz z żoną nie doczekali się potomstwa, budynek trafił w ręce Zofii Kulinowskiej, mieszkała w nim do 1945 roku. Następnie w budynku znajdowała się szkoła, a do 2003 roku przedszkole.

Czytaj poprzedni

Kraków i jego smaki

Czytaj kolejny

Krakowskie legendy

Zobacz więcej podobnych postów