6 najlepszych testów osobowościowych
Zdrowie

6 najlepszych testów osobowościowych

Bycie naprawdę świadomym jest trudne. Testy osobowości, chociaż nie zawsze są dokładne w 100%, działają jako dobry punkt wyjścia do samodzielnego odkrywania. Niektóre opisuje Twój ogólny typ osobowości. Inne testy sprawdzają, jakie ścieżki kariery będą dla Ciebie najlepsze.

Enneagram

Opiera się na wykresie dziewięcioramiennej gwiazdy. Identyfikuje dziewięć podstawowych typów osobowości oraz sposób, w jaki każdy widzi i współdziała ze światem. System Enneagram wierzy, że każdy z nas ma dominujący typ osobowości. Wpływa na to, jak myślimy, zachowujemy się, uczymy, widzimy świat, ewoluujemy. Ten test daje dogłębne, wielowymiarowe spojrzenie na siebie.

Test 16 osobowości

Obejmuje pięć szerokich aspektów osobowości: umysł, energię, naturę, taktykę i tożsamości. Opiera się na badaniu cech psychologicznych Carla Gustava Junga (np. ekstrawersja a introwersja) i teście Mayersa-Briggsa, dwóch popularnych teoriach osobowościowych.

Pozwala m.in. ocenić, w jaki sposób się komunikujesz i odnosisz do innych- zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Sprawdzi, co cenisz, do czego dążysz oraz jak podejmujesz decyzje. Test jest dostępny w 30 językach.

6 najlepszych testów osobowościowych

Test DISC

Profil osobowości DISC, wprowadzony przez Waltera Clarka w 1940 roku. Został zaprojektowany do mierzenia dominacji, wpływu, wytrwałości i sumienności, głównie do użytku organizacyjnego.

Może być wykorzystywany do przywództwa i rozwoju kadry kierowniczej, szkolenia z zarządzania, sprzedaży, zarządzania konfliktem, budowania zespołu, obsługi klienta, komunikacji i coachingu. 

Składa się z 28 pytań. Uczestnik wybiera słowo, które jest do nich najbardziej podobne i słowo, które jest najmniej podobne dla każdego pytania. Ten test może Cię skierować na właściwą ścieżkę kariery.

Inwentarz osobowości Hexaco

Testuje sześć cech. Ocenia osobę na podstawie przymiotników należących do tych kategorii. Są to:

  • pokora: uczciwość, szczerość, unikanie chciwości,
  • emocjonalność: odwaga, niepokój, sentymentalizm i zależność,
  • ekstrawersja: samoocena społeczna, śmiałość, żywotność,
  • ugodowość: gotowość do wybaczania, elastyczność, łagodność i cierpliwość,
  • sumienność: organizacja, perfekcjonizm, staranność i rozwaga,
  • otwartość na doświadczenie: uznanie, ciekawość i kreatywność.

Krytycy twierdzą, że ten test jest niedokładny, ponieważ nie uwzględnia różnic kulturowych. Niemniej jednak stanowi dobre narzędzie dla firm i ludzi.

Test Gallupa

To ocena behawioralna stosowana często przez pracodawców w celu zidentyfikowania wyjątkowych, mocnych stron potencjalnego pracownika. Mocne strony określone w teście Gallupa stanowi połączenie umiejętności, wiedzy i talentów. Ich odpowiednie zastosowanie wyraźnie poprawia życie osobiste i zawodowe. 

Osoba rozwiązująca test musi wybrać zdania, które najlepiej odzwierciedlają jego myśli lub uczucia. 

6 najlepszych testów osobowościowych

Test Myer-Briggs (MBTI)

Opracowany przez Katherine Briggs i jej córkę Isabel Myers, MBTI jest jednym z najpopularniejszych typów osobowości. Został oparty na pomysłach psychoanalityka Carla Junga, który uważał, że ludzie postrzegają świat przez doznania, intuicję, odczucia i myślenie. Zasugerował, że tylko jedna z tych funkcji psychologicznych dominuje przez większość czasu. Wpływają również na to, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami. Intuicja i doznania wspomagają percepcję, a odczucia i myślenie wspierają osąd. MBTI uwzględnia różnice osobowości.

Materiał powstał razem z Gabinetyrozwoju.pl: psychoterapia w Krakowie

Zobacz więcej podobnych postów