Kraków - festiwale i wielokulturowość
Kraków

Kraków - festiwale i wielokulturowość

Do Krakowa przybywa wiele osób z całego świata, wiele osób rozpoczynając w tym mieście edukację, snuje plany na dłuższy pobyt. Nic w tym dziwnego, ponieważ rynek pracy jest otwarty na młodych ludzi, którzy po skończonych studiach chcą znaleźć dobrą i satysfakcjonującą pracę. Kraków zachęca do przyjazdu również w celach turystycznych i kulturowych. W mieście odbywają się różnego rodzaju festiwale, które docenią przede wszystkim koneserzy takich wydarzeń.

Kraków - festiwale i wielokulturowość

Jakie festiwale odbywają się w Krakowie?

Organizacja festiwali wpisała się w historię Krakowa i sięga średniowiecznych czasów, kiedy odbywały się uczty i bale królewskie, pochody, jarmarki oraz zapusty. Są to symbole kulminacji najważniejszych wydarzeń, w wielu przypadkach nawiązują do dawnych tradycji i obrzędów. To właśnie nic innego, jak dziedzictwo kulturowe, z którego mieszkańcy Krakowa są bardzo dumni. Jeżeli chodzi o liczbę festiwali, to sięga ona blisko 80 – czas ich trwania jest zróżnicowany. Zapoznając się z treściami zamieszczonymi https://krakowculture.pl warto wspomnieć o tych najbardziej znanych, takich jak Krakowski Festiwal Filmowy, czy Festiwal Kultury Żydowskiej. Zainteresowanie wydarzeniami o wysokiej jakości zmotywowało władze miasta do realizacji Festiwalu Muzyki Filmowej, Boskiej Komedii, Unsound. Krakowskie imprezy tego rodzaju organizuje się na najwyższym poziomie i z zachowaniem wszystkich najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane badania jasno wskazują, iż przeciętny mieszkaniec Krakowa bierze udział co najmniej w trzech takich wydarzeniach rocznie. Dowodem na prawdziwość tych słów jest choćby łączna liczba odbiorców takich wydarzeń, która niebawem przekroczy 2 000 000. Bez zapotrzebowania na taką formę rozrywki, nie byłoby mowy o organizacji wszystkich przedsięwzięć.

Promowanie wielokulturowości w Krakowie

Kraków jest otwarty na ludzi spoza Polski, mieszkańcy są tolerancyjni i wykazują otwarte postawy w relacjach z obcokrajowcami. Jest tak od początku istnienia miasta, kiedyś rządy pełniła tam Bona, która wywodziła się mediolańskiego rodu i wyszła za mąż za króla Polski – Zygmunta I Starego. Do Krakowa przybył również Wit Stwosz, którego piękna dzieła przyprawiają o zawrót głowy każdego odbiorcę. Jeżeli chodzi o współczesne czasy, o wspomnianej otwartości świadczy fakt powstania Domu Tureckiego i Centrum Muzułmańskiego oraz cerkwie, kościoły protestanckie, synagogi. Należy kształtować świadomości, już od wieku dziecięcego, że integralną cechą współczesności jest zróżnicowanie społeczeństwa. Ma to wpływ między innymi na twórczość, ponieważ artyści często potrzebują innego punktu widzenia na poszczególne kwestie, poszukują inspiracji. Mogą nimi być na przykład obyczaje w innym kraju, obrządki, piękno zagranicznych krajobrazów i wiele innych aspektów. Jest to także nauka szacunku dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry oraz wyglądu zewnętrznego. Dziedzictwo kulturowe przybiera różne postaci, a jednym z nich jest właśnie wielokulturowość, którą należy akceptować i podchodzić do niej z empatią oraz pełnym zrozumieniem.

Zobacz więcej podobnych postów