Domowe sposoby na zatykany nos
Zdrowie

Domowe sposoby na zatykany nos

Katar to jedna z dolegliwo?ci, która dokucza nam nawet kilka razy w roku. Mo?e wyst?powa? w ró?nej postaci i mie? rozmaite pod?o?e. Mo?emy wyró?ni? katar alergiczny oraz niealergiczny. Cz?sto powoduje on uczucie ogólnego rozbicia i dyskomfortu. 

Czym jest katar i dlaczego si? pojawia?

Kator to jeden z podstawowych objawów przezi?bienia. To obronna reakcja organizmu, która objawia si? wyst?pieniem wodnistej lub ?luzowej wydzieliny z nosa. Jego g?ówn? funkcj? jest pozbycie si? infekcji, które znajduj? si? na b?onach ?luzowych nosa. 

Dlaczego katar si? pojawia? G?ówn? przyczyn? s? pewne grupy wirusów, a mianowicie - rinowirusy, koronawirusy oraz adenowirusy. Cz?sto katarowi towarzysz? objawy takie jak obrz?k ma??owin nosowych oraz zatkany nos. Wraz z nie?ytem nosa mog? pojawi? si? tak?e symptomy przezi?bieniowe, czyli podwy?szona gor?czka, zm?czenie i ból g?owy. 

Domowe sposoby na zatykany nos

Jakie rodzaje kataru wyró?niamy?

W momencie, gdy nasz uk?ad odporno?ciowy jest os?abiony, jeste?my bardziej podatni na “z?apanie” ró?nych infekcji wirusowych i bakteryjnych. Mo?emy wyró?ni? kilka rodzajów nie?ytów nosa. Katar wirusowy jest wodnisty i rzadki, z kolei bakteryjny charakteryzuje si? ?ó?tym lub zielonkawym zabarwieniem. Dodatkowo, katar ropny mo?e mie? nieprzyjemny zapach.

Nie zaleca si? lekcewa?enia kataru, poniewa? mo?e on prowadzi? do zapalenia zatok, oskrzeli i p?uc.

Jak ul?y? zatkanemu nosowi? - domowe sposoby

Katar potrafi uprzykrzy? ?ycie, dlatego idealnym rozwi?zaniem, aby si? go pozby? s? sprawdzone domowe sposoby. Katar zazwyczaj trwa oko?o tygodnia do 14 dni.

Je?li czujemy, ?e co? nas “rozbiera” , najlepiej przygotowa? gor?c? k?piel z dodatkiem olejków eterycznych takich jak: eukaliptusowy, mi?towy, piniowy lub tymiankowy. Sprawdz? si? one równie? w przypadku domowej inhalacji. W czasie inhalacji zastosowa? mo?na tak?e suszone zio?a np. sza?wia lub rumianek. Wystarczy doda? do miski z wod? kilka kilka kropelek olejku lub wrzuci? zio?a do wrz?tku, a nast?pnie nachyli? si? nad naczyniem, przykry? g?ow? r?cznikiem i przez kilka minut wdycha? par? nosem i wydycha? j? ustami. Inhalacja ma za zadanie rozrzedzi? wydzielin? znajduj?c? si? w zatokach i nosie. 

Innym domowym sposobem zwalczaj?cym katar jest jedzenie czosnku. Ma on silne w?a?ciwo?ci antyseptyczne i lecznicze. U?ywaj?c czosnku, soku z cytryny , imbiru i kurkumy, mo?na stworzy? lecznicz? mikstur?, która postawi na nas na nogi.

Zobacz wi?cej podobnych post?w