Wymagania językowe na współczesnym rynku pracy
Biznes

Wymagania językowe na współczesnym rynku pracy

Podczas procesu rekrutacji jednym z najważniejszych kryteriów niemal zawsze są kompetencje językowe. Spory wpływ ma na to globalizacja, czyli proces wymagający spójnej komunikacji. Dziś biegła znajomość języka angielskiego okazje się niewystarczająca do tego, by uzyskać wynagrodzenie na satysfakcjonującym poziomie. Pracodawcy wymagają dziś znacznie więcej od swoich pracowników. Jakie są najnowsze trendy?

Znajomość kilku języków

Język angielski ma ogromny zasięg komunikacyjny. Od wielu lat uznaje się go za język międzynarodowy. To dlatego pracodawcy traktują tę umiejętność jako coś oczywistego. Z badań GUS-u wynika, że znajomość co najmniej jednego języka obcego daje pracownikowi przewagę w postaci wyższego wynagrodzenia w porównaniu do osoby, która wykonuje podobne obowiązki, lecz nie posiada tej umiejętności.

Pracodawcy wymagają dziś jednak znacznie więcej. Zatrudnianie pracowników władających co najmniej dwoma lub trzema językami obcymi pozwala skutecznie zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku globalnym. O wiele lepiej jest komunikować się z kontrahentem w jego ojczystym języku niż porozumiewać się tym, który jest obcy dla obu stron. Jakie języki są obecnie najbardziej pożądane?

Wymagania językowe na współczesnym rynku pracy

Niemiecki i rosyjski

Z uwagi na położenie geograficzne Polski, najbardziej efektywni pracownicy to tacy, którzy władają językiem niemiecki lub rosyjskim. Wymiana handlowa z Niemcami nieustannie się rozwija – ilość interesów, jakie zachodzą każdego dnia z zachodnimi sąsiadami jest ogromna. Na polskim rynku jest zatem bardzo wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z różnych branż, którzy nie tylko są dobrzy w swoim fachu, lecz także doskonale posługują się językiem niemieckim.

Relacje gospodarcze z Rosją z kolei przechodzą chwilowe ochłodzenie, co nie znaczy, że nie są poszukiwani pracownicy z biegłą znajomością rosyjskiego. Polityka międzynarodowa ulega ciągłym zmianom i powoli doświadcza się otwarcia na wschód pod kątem wymiany handlowej. Stosunki gospodarcze z Rosją są wystarczająco bogate, by polscy pracodawcy wymagali znajomości języka sąsiadów w komunikatywnym stopniu. To coraz bardziej ceniona dziś umiejętność, która może stanowić kartę przetargową na konkurencyjnym stanowisku pracy.

Języki, które warto znać

Nie ulega wątpliwości, że angielski to dziś podstawa, bez której ciężko znaleźć dobrze płatny i satysfakcjonujący etat. Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej otwierają się na interesy o charakterze międzynarodowym, starając się zatrudniać wykwalifikowanych pracowników z solidnymi kompetencjami językowymi.

Jakich języków warto się dziś uczyć? Coraz więcej interesów prowadzi się z krajami skandynawskimi. Duńczycy, Szwedzi czy Norwedzy doskonale posługują się angielskim, lecz wolą prowadzić współpracę w ojczystym języku. Rozsądnie byłoby także rozpocząć naukę hiszpańskiego. Język ten dominuje w ponad 30 krajach świata – włada nim aż 40 milionów ludzi. Równie cenna jest znajomość języka chińskiego, arabskiego czy tureckiego. Umiejętność ta otwiera drzwi na międzynarodowy rynek i jest niezwykle ceniona i pożądana przez pracodawców.

Partnerem materiału jest Translation Street - biuro tłumaczeń Kraków.

Zobacz więcej podobnych postów