Formy działalności gospodarczej w Polsce
Biznes

Formy działalności gospodarczej w Polsce

Wiele osób marzy o założeniu swojej firmy. Jest to jednak pojęcie bardzo uogólnione i jeżeli faktycznie chcielibyśmy kiedyś przejść na swoje, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie formy działalności istnieją w naszym kraju.  

Forma przedsiębiorstwa nie jest ważna tylko ze względu na nazwę. Dla zwykłego przedsiębiorcy istotne jest jaką firmę założy, ponieważ wpływa to na jego odpowiedzialność za podjęte decyzje oraz na sposób wykonywania księgowości. W jaki sposób rozróżniamy więc działalności gospodarcze i co ma do zaoferowania każda z nich? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Jest to najczęściej wybierany sposób prowadzenia mniejszych firm. Na tak częsty wybór składają się brak konieczności wprowadzania kapitału zakładowego oraz możliwość rejestracji firmy przez internet bez stania w kolejkach. Przedsiębiorca sam jest odpowiedzialny za zaciąganie zobowiązań i dzierży za to swoim majątkiem.  

Spółka cywilna 

Oczywiste jest, że skoro jest to spółka, to do jej założenia konieczne są przynajmniej dwie osoby. W tym wypadku również nie jest konieczny kapitał zakładowy, a płatnikami podatku dochodowego jest każdy ze wspólników. W tym przypadku natomiast, odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania ponoszą równomiernie wszyscy wspólnicy, co dla większości przedsiębiorców jest sporą wadą. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Co ciekawsze, pomimo iż jest to spółka, to do jej założenia potrzebna jest tylko jedna osoba. Firmę zakłada się poprzez tworzenie aktu notarialnego. Stworzenie takiej spółki wiąże się już z wniesieniem kapitału zakładowego o wysokości 5000zł. Odpowiedzialność ponoszona jest z aktywów firmy. 

Formy działalności gospodarczej w Polsce  

Spółka akcyjna 

Spółka akcyjna potrzebuje kapitału zakładowego w wysokości 100 000zł. Tworzy się ją głównie z myślą o późniejszym wejściu na giełdę. Odpowiedzialność również ponoszona jest z aktywów firmy, a akcjonariusze mogą potracić akcje spółki. Do reprezentowania spółki wybierany jest zarząd. 

Spółka jawna 

Do założenia potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników. Tworzenie firmy również odbywa się na podstawie umowy i aktu notarialnego. Spółka musi być wpisana do KRS i może być reprezentowana przez każdego z założycieli.  

Spółka komandytowa 

Ten rodzaj nieco różni się od poprzednich. Spółkę może założyć dwóch wspólników, z których jeden za zobowiązania ponosi pełną odpowiedzialność przy użyciu całego swojego majątku. Odpowiedzialność drugiego jest natomiast ustalona w spisie notarialnym. Komplementariusz w ramach reprezentacji spółki może to robić samodzielnie, natomiast komandytariusz jest określany jako pełnomocnik.  

Zobacz więcej podobnych postów