Co zyskujesz, rejestrując znak towarowy?
Biznes

Co zyskujesz, rejestrując znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego to jeden ze sprawdzonych sposobów na ochronę towarów i usług oferowanych przez daną jednostkę. Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na ten krok. Oto najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest znak towarowy?

Pod pojęciem znaku towarowego kryje się oznaczenie pozwalające odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od towarów innej firmy. Oznaczenie te musi się nadawać do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby nie było problemu z ustaleniem dokładnego i jednoznacznego przedmiotu udzielonej ochrony. W języku potocznym znak towarowy określany jest mianem m.in. logo, znaku handlowego czy znaku firmowego. Może nim być np. rysunek, wyraz, kompozycja kolorystyczna, przestrzenna forma, sygnał dźwiękowy itp.

Jak zarejestrować znak towarowy?

W celu objęcia znaku towarowego stosowną ochroną należy go zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP mającym siedzibę w Warszawie. Znak ochronny objęty jest ochroną przez 10 lat – po upływie tego czasu ochronę można przedłużyć na dalsze okresy. Uzyskanie prawa ochronnego jest jednoznaczne z nabyciem prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Procedura rejestracji składa się z kilku kroków. Przede wszystkim trzeba koniecznie sprawdzić, czy dany znak już nie podlega ochronie. Potem należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Patentowego i poczekać na jego weryfikację, co może potrwać do dwóch miesięcy. W przypadku stwierdzenia braku wadliwości zgłoszenia jest ono publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. W tym momencie zostaje uruchomiony 3-miesięczny termin, w którym może zostać wniesiony sprzeciw wobec zgłoszenia. Rejestracja znaku towarowego w Krakowie i innych obszarach na terytorium Polski nie musi być skomplikowana – wystarczy skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Na stronie https://romejko-ip.pl/znaki-towarowe/ zamieszczonych jest więcej przydatnych informacji na ten temat.

Co zyskujesz, rejestrując znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego warto?

Na zarejestrowanie znaku towarowego warto zdecydować się przede wszystkim ze względu na objęcie go ochroną –w ten sposób Urząd Patentowy poświadcza, że znak należy do danego przedsiębiorcy i tylko on może go legalnie używać. Wydaje specjalne świadectwo rejestrowe, na którym jest określona data zastrzeżenia, co w praktyce jest ogromną oszczędnością czasu i pieniędzy. W razie naruszenia przez konkurencję prawa do znaku towarowego przedsiębiorca może podjąć konkretne kroki – czyli wytoczyć konkurentowi proces o odszkodowanie, w którym podstawę stanowi ustawa prawo własności przemysłowej. Ponadto dzięki rejestracji znaku towarowego firma zyskuje prestiż i umacnia swoją pozycję na rynku. prestiż marki zwiększa się, podobnie jak jej wiarygodność. To niezwykle ważne w kontekście procesu budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Marka może też przynieść korzyści – pod warunkiem, że jej właściciel wyda innym podmiotom gospodarczym licencję na używanie znaku towarowego.

Zobacz więcej podobnych postów