Kraków i jego historia
Kraków

Kraków i jego historia

Nie da się odłączyć Krakowa od i jego historii od losów i zmian, zachodzących w państwie Polskim. Od wieków Kraków był bardzo wpływowym miastem. Co potwierdziły wydarzenia z 1083 roku, w którym Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa. Kraków był centralnym miejscem kraju przez ponad 700 lat.

Początki miasta

Pierwsze oznaki Krakowa miały miejsce już w epoce kamiennej, w czasie której znaleziono je na wzgórzu wawelskim. Było to sprzed 50 tys. lat p.n.e. Osiedlenie się w tym miejscu było znaczące ze względu na obecność rzeki Wisły i okolicznego wzgórza. Autorytet miasta wzrastał wraz ze wzrostem Państwa Wiślan w IX wieku. W latach 973-989 Czesi wybudowali w Krakowie Kościółek, który dziś zwany jest rotundą Feliksa i Adaukta.

Okres Piastów

W 1000 roku Bolesław Chrobry ogłosił biskupstwo w Krakowie. Wydarzenia te miały wpływ na rozpoczęcie budowy Katedry na Wawelu. Później nastąpiło przeniesienie stolicy właśnie do Krakowa. W tych latach powstał istniejący do dziś Kościół Św. Andrzeja. W 1241 roku miasto zostało napadnięte i zdobyte przez Tatarów. 1257 roku Kraków uzyskał prawa miejskie. W 1290 roku rozpoczęto budowlę Kościoła Mariackiego. 1335 roku założono miasto Kazimierz, które później stało się dzielnicą miasta. Ważnym wydarzeniem było założenie w 1364 roku Akademii Krakowskiej, która po latach stała się Uniwersytetem Jagiellońskim.

Kraków i jego historia

Czasy Jagiellonów

Okres panowania tej dynastii był bardzo pozytywny dla miasta, dzięki kupcom i rzemieślnikom. 1430 roku miało miejsce wydarzenie, które polepszyło stosunki handlowe na całym kontynencie, miasto to wówczas przystąpiło do Ligi Hanzeatyckiej. W tym okresie wybudowano Barbakan i nastąpiło jego połączenie z Bramą Floriańską oraz ufundowano dzwon Zygmunta i pojawiły się Sukiennice.

Okres od XVII wieku do wojen światowych

W XVII wieku miasto doznało osłabienia z powodu epidemii dżumy oraz powodzi. W okresie rozbiorów Kraków został dołączony do zaboru austriackiego. Miasto powstało na nowo w 1815, kiedy to Kongres Wiedeński powołał Wolne Miasto Kraków. Po I wojnie światowej Kraków odbudował swoje znaczenie w kraju. Wydarzenia z II wojny światowej nie odbiły się tak mocno na mieście, gdyż przetrwało ono wojnę w stanie niemalże nietkniętym.

Zobacz więcej podobnych postów