Korzyści z wdrożenia systemów ERP w małej firmie.
Biznes

Korzyści z wdrożenia systemów ERP w małej firmie.

Organizacja małej i dużej firmy zazwyczaj mocno się od siebie różnią. Kilku- lub kilkunastoosobowe przedsiębiorstwo to często zgrany zespół ludzi, którzy dobrze się znają. W przeciwieństwie do dużych korporacji, system pracy i samo prowadzenie firmy w małym biznesie nie wymaga wdrażania wielu systemów do zarządzania.

Niektórzy pracownicy, a także właściciele firm bardzo cenią sobie taki sposób pracy. Twierdzą, że są wolni od niepotrzebnej biurokracji. Czy w takim przypadku wdrożenie do organizacji systemu ERP może jednak przynieść jakieś korzyści?

Narzędzia stosowane na rynku

Niektóre z systemów ERP stało się standardami i są stosowane w wielu firmach. Umiejętność pracy z nimi daje więc możliwość podążania za trendami wyznaczanymi przez rynek. Dla przedsiębiorcy będzie to umożliwiało rozwój swojego biznesu, a także prostą integrację z systemami, czy bazami danych wykorzystywanymi w innych firmach. Dla pracowników praca z wykorzystaniem powszechnie używanych narzędzi również jest dość istotna. Dany system ERP i jego biegła obsługa pisane do CV mogą ułatwić znalezienie nowej pracy w przyszłości i bezproblemowe odnalezienie się w strukturach nowej firmy.

Proste wdrożenie systemu ERP w małej firmie

ERP jest zestawem systemów i aplikacji, pozwalającym na organizację wielu aspektów działania przedsiębiorstwa. To zarówno zarządzanie produkcją, logistyką, czasem pracy pracowników i sprawami kadrowymi, ale także możliwość szybkiego generowania raportów i integracja ze sprzedażą internetową. W przypadku mniejszej firmy tych odnóg będzie zdecydowanie mniej, niż w przypadku ogromnego biznesu. To oznacza możliwość wybrania prostszego (i tańszego w zakupie i eksploatacji) systemu ERP. Małą firma może więc zastosować prosty system i - w razie potrzeby - rozwijać go w przyszłości, dodając kolejne komponenty, czy moduły.

Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy

Mimo działania w małym zespole, dodatkowe ułatwienie w komunikacji między poszczególnymi pracownikami  zawsze jest zaletą. Dodatkowo, uszyty na miarę system ERP pozwoli przyspieszyć pracę całego zespołu. Wszystko dzięki  zintegrowaniu baz danych, z których pracownicy mogą komfortowo korzystać. Każdy z nich zobaczy tylko te dane, które są niezbędne dla prowadzonych przez niego działań.

Korzyści z wdrożenia systemów ERP w małej firmie.

Korzyści finansowe płynące z wdrożenia systemu ERP w małej firmie

Niezaprzeczalną zaletą używania systemów ERP w organizacji jest optymalizacja kosztów. Zebranie wielu danych, często pochodzących z różnych działów, pozwala na wykonanie szczegółowych raportów. Ich analiza pozwoli na znalezienie wąskiego gardła i wzrost produkcji lub sprzedaży.

Stały dostęp pracowników do wielu informacji to także sposób na zaoszczędzenie ich czasu. Dzięki systemowi ERP mają możliwość samodzielnego podejmowania wielu decyzji w oparciu o prawidłowo opracowane przez system dane, bez konieczności konsultacji ze specjalistami z innych działów.

Poprawnie zastosowany system ERP pozwala zoptymalizować koszty i przychody nawet w małej firmie.

Wiele narzędzi ujęte w jednym systemie

System ERP daje możliwość zastąpienia wielu stosowanych dotąd narzędzi i aplikacji. To pozwala na płynny przepływ danych, szybki obieg dokumentów i wzajemne oddziaływanie na siebie różnych zadań. Skorzystanie z jednego narzędzia może także ograniczyć koszty.

Zobacz więcej podobnych postów